Flislegging | Norfloor

Flislegging

Før flislegging må underlaget for ujevnheter  og løse partier. Limet skal blandes med riktigmengde vann og bruksanvisningenpå emballasjen skal følges. Bruk riktigtannsparkel slik at full limdekningoppnås.Pass på at du aldri overskrider limetsåpentid, det vil si at det ikke danneshinne på limet. Et tips; ved berøringav limet skal limet "smitte" over påfingrene som tegn på at det kanbenyttes. Hvis dette ikke skjer skaltannsparkelen trekkes over limet pånytt. Tilsett aldri mer vann. Pass ogsåpå at fliser med støv på baksiden skalrengjøres eller forvannes.

1

 

Mål opp en midtlinje i rommets lengderetning.Finn midten av denne, og bruk 60 - 80 - 100 cm forå sette 90º vinkel. Det er nå et kryss i rommets midtlinjer.Forleng disse med en loddestokk opp på veggene.Disse linjene danner utgangspunktet for flisleggingenbåde på gulv og vegger. Hvis det velges å legge gulvflisenediagonalt, er det kun linjene på veggene som benyttes.Er veggflisenes bredde lik gulvflisenes mål, kan man nå fågulvfuger og veggfuger til å stemme overens.

 step 1

2

 

Legg først ut gulvflisene tørt med riktige fuger fra midtlinjen.Hvis man som her, på høyre side, ender opp med flis motveggen som er mindre enn en halv flis, start med en flismidt over midtlinjen. Som man ser på venstre sidefår man da en bit større enn en halv flis mot veggen.Dette er riktig!
 step 2

3

 

Utfør den samme inndelingen langs midtlinjenog sørg for at du får en halv flis eller mer mot veggen.Nå er inndelingen / planleggingen ferdig.
 step 3

Vegg

1

 

Bland limet etter anvisningen på sekken.La det hvile i noen minutter og visp opp igjen.Pastalim, f.eks. Adesilex P22 eller Ultramastic III,er bruksklare uten blanding.

 step 4

2

 

Ved bruk av vater på gulvet finner du det punktetlangs veggene som er lavest. Fra dette punktet beregnerdu gulvflis inklusiv limlag + en fuge + en flishøyde + en fuge.Dette punktet er underkant av andre flisrad.Montér en trelist med overkant i dette merket rundt på alle veggene.For å oppnå et godt sluttresultat er det viktig at dette gjøresnøyaktig!Etter at alle vegger er satt, og limet tørket (ca. 1 døgn)fjernes trelistene.
 step 5

3

 

Foreta denødvendige kutt avflisene fortløpende, slikat hele veggflaten dekkesetterhvert som man fortsetteroppover. Lodd gjerne oppflere hjelpelinjer etter atførste flisrad er satt.
 Step 6

4

 

Bruk enten fugekryss eller fugesnor for å få gjevne fuger.Kryssene har den fordelen at man får både de horisontaleog vertikale fugene satt.Fordelen med snoren er at man lettere kan justere hvisman kommer feil ut. En kombinasjon med fugesnor på dehorisontale fugene, og kryss til hjelp på de vertikale, er ofteen valgt løsning. Bruk da kun en av kryssets pinner.

 Step 7

Gulv

1

 

Bruk tannsparkel som gir 100%limdekning. ved flislegging på gulvet

Step 8

2

 

Lag gjerne flere hjelpelinjerpå gulvet ut fra krysset midt i rommet.Kutt et rett bord, og merk av fugenemed blyant. Slik kan man følgelig leggeetter bordet og samtidig kontrollerefugene den andre veien.

 Step 9

3

 

 Sjekk limdekningen vedå vippe opp en flis.

 Step 10

4

 

Når gulvet er ferdig, og har tørket i etdøgn, setter man den nederste flisen på veggenHvis det er noen ujevnheter på gulvet, må manher kutte litt i underkanten i flisen.

 Step 11