Vanntetting

Vanntetting

Membraner

Vanntette sjikt i våtrom er nødvendig for å unngå fuktskader og lekkasjer. I alle våtrom må det derfor legges en vanntett membran på gulv og vegger. Denne membranen bør være testet og registrert hos Fagrådet for våtrom. For lavtbyggende varmegulv skal membranen være plassert på toppen av sparkelsjiktet. Vi har godkjente fuktsperrer, smøremembraner og fleksible, sementbaserte membraner. Disse sikrer en tett konstruksjon med tettesjiktet nærmest vannet. Kravene til tykkelse på smøremembran er 1,0 mm på vegg og 1,5 mm på gulv. Kravene kan bli endret. Det er viktig å være særlig aktsom ved tetting rundt sluk, da de fleste våtromsskader på gulv oppstår fordi sammenføyningen mellom membran og sluk ikke er tett. Tetting i svømmebasseng inngår også i våre utprøvde tettessystem. Sammen med tettebånd, mansjetter og duk tilpasset de ulike gjennomføringer i et våtrom, utgjør dette vårt komplette og godkjente våtromssystem.

Før flislegging må underlaget kontrolleres for ujevnheter og løse partier. Limet skal blandes med riktig mengde vann og bruksanvisningen på emballasjen skal følges. Bruk riktig tannsparkel slik at full limdekning oppnås.Pass på at du aldri overskrider limetsåpentid, det vil si at det ikke dannes hinne på limet. Et tips; ved berøring av limet skal limet "smitte" over på fingrene som tegn på at det kanbenyttes. Hvis dette ikke skjer skal tannsparkelen trekkes over limet på nytt. Tilsett aldri mer vann. Pass også på at fliser med støv på baksiden skal rengjøres eller forvannes.

Priming

Alle flater skal først behandles med primer. Mur og betongoverflater primes med Primer G eller Primer CP og vann i forholdet 1:3. Gips og fiberplater primes med Primer G, Primer S eller Primer E-10 ufortynnet. Andre underlag som er helt utensug som for eksempel metall, terasso og rene trematerialer primes med Mapeprim SP. Påføring skjer med kost eller rulle. Primerne har en tørketid på ca 1 time.

1

 

Smøremembran påføres på innvendig og utvendig hjørne.

 step 1

2

 

VT-hjørnene legges straks ned i den ferske membranen.
 step 2

3

 

Bruk en liten rull eller kost for at båndet skal ligge slett.
 step 3

4

 

Smør overgang gulv/vegg.

 Step 4

5

 

Legg straks på VT båndet, og rull over.

 Step 5

6

 

Påfør smøremembran i hjørner og plateskjøter. VT-bånd og hjørner skal overlappe hverandre med ca 2 cm. Der hvor vertikale bånd treffer bånd i overgang gulv/vegg skal alltid det vertikale båndet legges utenpå.

 Step 6

7

 

Påfør smøremembran på veggen.

 Step 7

8

Trykk mansjetten over gjennomføringen.  Step 8

9

 

Påfør smøremembran over mansjetten til slutt

 Step 9

10

 

Påfør smøremembran på veggen

Step 10

11

 

Trykk mansjetten over gjennomføringen

Step 11

12

 

Påfør smøremembran over mansjetten til slutt

Step 12