Skip to main content
Til toppen
SALG - Spar opptil 40% Shop her > FAST LAVPRIS på en rekke fliser og baderomsprodukter. Shop her >
Vi sender til hele Norge
Avtal et møte med oss. Book her >

Åpenhetsloven

Vår forpliktelse til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 

Formålet med åpenhetsloven

 1. Å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.
 2. Å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
   

Vår virksomhet og driftsområde

Norfloor er en ledende leverandør av fliser, tilbehør og baderomsprodukter i Norge. Vi betjener både offentlige og private kunder og tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor bad og interiørdesign.

Vår strategi har altid vært å levere kvalitet og design men samtidig har vi også hatt et stort fokus på miljø og arbeidsforhold blant våre leverandører. Derfor er 99% av våre leverandører lokalisert i Europa - noe som er ganske unikt i vår bransje - og er sertifiserte etter de strengeste kravene med tanke på miljø, sikkerhet og arbeidsforhold.
 

Våre retningslinjer og rutiner

Norfloor forplikter seg til å respektere menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold i alle deler av vår virksomhet. Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser:

 • Vi følger nasjonale og internasjonale lover og forskrifter knyttet til arbeidsforhold, inkludert rettferdig lønn, arbeidstid, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og likestilling.
 • Vi fremmer et inkluderende arbeidsmiljø som respekterer mangfold og motvirker diskriminering og trakassering.
 • Vi oppfordrer våre leverandører til å respektere menneskerettigheter og etablere gode arbeidsforhold i sine egne virksomheter.
 • Vi tar ansvar for å sikre at våre produkter er produsert under forhold som ivaretar arbeidernes rettigheter og velferd.

Vi har dermed inngått etiske avtaler med våre leverandører som forplikter på en rekke punkter. Disse avtalene er bygd på internasjonale rammeverk og konvensjoner som tar sikte på å sikre grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, samt andre relevante retningslinjer for miljø, klima og antikorrupsjon. Noen av disse inkluderer:

 • Verdenserklæringen om menneskerettigheter: Vi forplikter oss til å respektere og fremme de grunnleggende menneskerettighetene som er nedfelt i denne erklæringen. Dette inkluderer retten til liv, frihet, arbeid, ikke-diskriminering og mer.
 • ILO-konvensjoner (den internasjonale arbeidsorganisasjonen): Vi tar hensyn til og følger relevante ILO-konvensjoner som adresserer arbeidstakeres rettigheter, inkludert konvensjoner om arbeidsstandarder, retten til organisering og kollektive forhandlinger, avskaffelse av tvangsarbeid og mer.
 • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP): Vi bruker disse prinsippene som retningslinjer for å sikre at vår virksomhet respekterer menneskerettighetene. Dette inkluderer behovet for å forebygge og håndtere negative menneskerettighetspåvirkninger knyttet til vår virksomhet og leverandørkjeden.
 • FNs bærekraftsmål: Vi er forpliktet til å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål, som omfatter en rekke globale utfordringer, inkludert klimaendringer, bærekraftig produksjon og forbruk, sosial rettferdighet og mer.

Gjennom disse etiske avtalene og retningslinjene tar vi ansvar for å sikre at våre leverandører deler våre forpliktelser til menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljøvern og antikorrupsjon. Dette er viktige skritt i retning av å opprettholde en ansvarlig og bærekraftig forsyningskjede.

For å følge opp disse prinsippene gjennomfører vi årlige aktsomhetsvurderinger av alle leverandører. Vi har kartlagt og gjort risikovurderinger basert på erfaring, fabrikk besøk, geografi, bransje og produkter.
 

Avdekkede negative konsekvenser og risiko

Det er ikke avdekket brudd på våre krav i forbindelse med årets aktsomhetsvurdering.

 

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med apenhetsloven@norfloor.no

Min side