#yesNorfloor

Vi blir veldig begeistret hver gang dere tar bilder av prosjektene deres med våre produkter, og vil gjerne be om lov til å dele bildene deres i kanaler og medier hvor Norfloor er hovedavsender. Med full kreditering til din profil så klart. En forespørsel til bruk av innholdet blir alltid sendt til deg via din Instagram-konto.

Ved å svare #yesNorfloor aksepterer du følgende:

Norfloor AS (Or. No. 914 892 821) får en ikke-eksklusiv, underlisensierbar, royalty-fri verdensomspennende rett til å bruke innholdet ditt med våre prodkter til videre markedsføring på Norfloor sine kanaler. 

Denne avtalen kan du inngå ved at du garanterer at du er innhaver av innholdet som vi inngår en avtale om. Og at du har tillatelse fra alle personer som vises på innholdet til å inngå en avtale med Norfloor AS til bruk av innholdeti samsvar med avtalen. 

Ved bekreftelse med #yesNorfloor er ikke Norfloor AS forpliktet til måtte betale for bruken av innholdet og deres immaterielle rettigheter i forbindelse med de ovenfor beskrevne bruksformene. 

Avtalen trer i kraft datoen du svare på oss med hashtag #yesNorfloor som bekrefter at du godtar å ha lest og forstått de ovennevnte vilkårene. Avtalen vil forsette å være i kraft frem til en av partene sier opp avtalen. For å si opp avtalen kan du sende oss en henvendelse her.

Ved avtalens oppsigelse skal Norfloor AS stanse all fremtidig bruk av innhold innen én uke. Norfloor AS skal ikke måtte slette kopier av innhold som har blitt publisert og lastet ned av andre. Trykksaker og butikkmateriell som har blitt publisert før oppsigelsen skal heller ikke ødelegges.